Kontakt

Albin Stööp
Producent
albin@konstabfilm.se
+46733921666

Ossian Melin
Regissör & Manusförfattare
ossian@konstabfilm.se

Filip Aladdin
Fotograf & Manusförfattare
aladdin@konstabfilm.se

Anton Hellström
Författare & Skådespelare
anton@studiobarlast.se